سؤالات متداول

بله. شما می‌توانید بر اساس مقررات و موازین قبرس شمالی با وکالتنامه ملک خریداری کنید.

اتباع خارجی برای آنکه بنام خود در قبرس شمالی ملک خریداری کنند می‌بایست به هیئت وزیران کشور مراجعه کنند. (این مرحله برای شهروندان ترکیه ۱ تا ۲ ماه و برای اتباع کشورهای دیگر ۶ تا ۸ ماه بطول خواهد انجامید).

برای شهروندان قبرس محدودیت خرید وجود ندارد. اتباع خارجی هر یک می توانند تنها یک ملک بنام خود در قبرس شمالی داشته باشند. ۱ زمین، ۱ واحد، ۱ هکتار زمین و یا شش دانگ یک زمین هر کدام یک کلک محسوب می‌شوند. قیمت و ارزش ملک اهمیت و محدویتی ندارد. افراد متاهل یک نفر محسوب می‌شوند. اگر افراد متاهل دارای نام خانوادگی متفاوت باشند یک نفر محسوب نخواهند شد.

بله، متفاوت است. در املاک تجاری علاوه بر مالیات املاک که مشابه مالیات املاک مسکونی است مالیات بر درآمد نیز اخذ می‌شود.

آ. مالیات نگهداری: این مالیات توسط فروشنده در هنگام انتقال سند مالکیت به اداره ثبت اسناد پرداخت می گردد. در مواردی که سود شخصی مطرح (مورد تجاری نباشد) نباشد میزان این مالیات ٪۳٫۵ است اما در حال حاضر ٪۲٫۸ پرداخت می شود. یادداشت: برای زمین و واحد مسکونی تنها برای یکبار معافیت پرداخت مالیات نگهداری اعمال می گردد. در موراد تامین سود (مورد تجاری) میزان مالیات نگهداری ٪۶٫۲۵ است اما در واقع ٪۴ مالیات نگهداری پرداخت می گردد. ب. مالیات ارزش افزوده: میزان مالیات ارزش افزوده ٪۵ است. این مالیات توسط فروشنده قبل از انتقال سند مالکیت و توسط خریدار در دفتر مالیاتی پرداخت می شود. در صورتی که فروشنده از فروش ملک سود نکرده باشد مالیات ارزش افزوده منظور نخواهد شد. ج. عوارض انتقال سند مالکیت: در هنگام انتقال سند از سوی فروشنده به سازمان ثبت اسناد و مالکیت پرداخت می شود. هر چند میزان عوارض انتقال ٪۶ است اما برای زمین و واحدهای مسکونی تنها برای یکبار ٪۳ عوارض دریافت می شود. در انتقال بصورت اعطا و بخشش مالیات‌های دیگری نیز منظور می شود. اگر والدین به فرزند ملک ببخشند ٪۰٫۲ ، اگر همسران به یکدیگر ملک ببخشند ٪۰٫۴ ، اگر پدر بزرگ به نوه ملک ببخشد ٪۰٫۴ به انضمام مالیات نگهداری پرداخت خواهد شد. د. تمبر مالیاتی: ۲۱ روز پس از امضآء قرارداد فروش توسط طرفین، فروشنده ٪۰٫۵ هزینه تمبر مالیاتی به سازمان ثبت اسناد و املاک پرداخت می گردد و سازمان مذکور با ثبت سند حقوق مالکیت خریدار را تضمین می نماید.

بله، در صورتی که ملک مورد نظر برای اخذ وام دارای شرایط لازم باشد شما می‌توانید با توجه به میزان تعیین شده توسط کارشناس بانک وام دریافت نمایید. شما با ارائه اسناد و مدارک تعیین درآمد و با گرو گذاردن سند مالکیت ملک مذکور می‌توانید از وام بانکی استفاده کنید.

مخارج ثبت سند مالکیت: برای واحدهای مسکونی، تجاری، زمین، مزرعه و مانند آن بر اساس قیمت اعلام شده اظهارنامه مالی به نسبت ٪۴ محاسبه می‌شود. چه کسی مخارج انتقال و ثبت سند مالکیت را پرداخت می‌کند؟ بر اساس تصمیم گیری هیئت وزیران ٪۲ توسط خریدار و ٪۲ توسط فروشنده پرداخت می‌شود.

The Elysium, latest project of Isatis Construction will be on sale soon !